Καλώς Ορίσατε στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Εισάγετε το έτος της γέννησής σας

crops

PRODUCTS/ SOFT DRINK/

TUBORG LEMON SODA

With Natural Lemon Juice, No sugar

Greece’s leading Soda and Tonic brand has launched Tuborg Lemon Soda to meet consumers’ needs for more natural options among  soft drinks. Tuborg Lemon Soda is a unique, carbonated soft drink, that offers natural refreshment,  because it is made with natural lemon juice, without added sugar.

The intense sparkling pleasure of Tuborg Soda meets the reviving, natural lemon juice in  a unique combination, ideal for those looking  for something tasteful, but still more natural to refresh themselves.