Καλώς Ορίσατε στην Ολυμπιακή Ζυθοποιία

Εισάγετε το έτος της γέννησής σας

crops

PRODUCTS/ SOFT DRINK/

TUBORG CLUB SODA

The Experts’ Choice

The superior  soda brand in Greece, featuring excellent quality, strong flavor and intense carbonation. The most popular option among Greek consumers and experts, Tuborg Club Soda is the perfect choice to accompany or complete your meal, highlight the taste of your drink, or even to enjoy  its refreshing pleasure as a soft drink.