crops

Πρόσκληση σε ετήσια τακτική Γενική συνέλευση των μετόχων

06/22/2015

Κατεβάστε το PDF

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. Α.

ΓΕΜΗ : 46596022000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιριών” και το Καταστατικό το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Εταιρίας με την επωνυμία “ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ Α.Ε.” σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στα γραφεία της Εταιρίας, στο Βαθύ Αυλίδας για να αποφασίσουν για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1/2014 - 31/12/2014 και της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών εταιριών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση του έτους 2014, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

3. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1/1/2015 έως 31/12/2015 και καθορισμός της αμοιβής τους.

4 Έγκριση αμοιβών των μελών του Δ.Σ. για το έτος 2014.

5. Διάφορες ανακοινώσεις.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στη Συνέλευση, πρέπει, πέντε τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα που έχει οριστεί για τη Συνέλευση, να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρίας στο Βαθύ Αυλίδας, απ’ όπου θα παραλάβουν την Απόδειξη Καταθέσεως Μετοχών, ορίζοντας και τον τυχόν αντιπρόσωπό τους. Μπορούν, επίσης, να καταθέσουν τις μετοχές τους σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οπότε πρέπει να καταθέσουν τη σχετική Απόδειξη Καταθέσεως που θα τους χορηγηθεί, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσωπεύσεως στα γραφεία της Εταιρίας μέχρι την ίδια ημερομηνία.

Βαθύ, 1 Ιουνίου 2015

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ