Το σύνολο των παραγωγικών διαδικασιών συνάδει με μηχανισμούς απόλυτα φιλικούς προς το περιβάλλον, ενώ η τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων αποτελεί μόνιμη προτεραιότητα για την εταιρεία. Παράλληλα, στοχεύοντας στην καλύτερη πανελλαδική κάλυψη και στην άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία διαθέτει τέσσερα κέντρα διανομής σε Ριτσώνα, Ασπρόπυργο, Σίνδο και Κρήτη.

Εργοστάσιο Ριτσώνας

Βρίσκεται στην περιοχή της Ριτσώνας, στην Εύβοια. Πρόκειται για ένα υπερσύγχρονο ζυθοποιείο, εκτάσεως 12.000 τ.μ. εντός οικοπέδου 50 στρεμμάτων εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής. Εκεί εμφιαλώθηκε η πρώτη φιάλη για το επαναλανσάρισμα της ιστορικής FIX Hellas, τον Μάρτιο του 2010 ενώ σήμερα παράγονται τα προϊόντα FIX Hellas, FIX Dark και Mythos. Η μονάδα διαθέτει τρεις γραμμές εμφιάλωσης, ενώ η δυνατότητα παραγωγής του ζυθοβραστηρίου προσεγγίζει το όριο των 0,6 εκατομμυρίων εκατόλιτρων ετησίως. Η εύρυθμη λειτουργία της μονάδας διασφαλίζεται από την τήρηση αυστηρών παραγωγικών διαδικασιών και ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων. Συνολικά, η λειτουργία του εργοστασίου είναι πιστοποιημένη για τη τήρηση των προδιαγραφών που θέτουν τα συστήματα:

- ISO: Συστήματα διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2200 : 2005

- ISO: 9001: 2008

Εργοστάσιο Σίνδου

Βρίσκεται στην περιοχή της Βιομηχανικής περιοχής Σίνδου, στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα ζυθοποιείο, που λειτουργεί από το 1980 εξοπλισμένο με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, σε ένα χώρο εκτάσεως 25.000 τ.μ., εντός οικοπέδου 115 στρεμμάτων. Η μονάδα, διαθέτει τρεις γραμμές εμφιάλωσης, μία για κάθε τύπο συσκευασίας των προϊόντων, ενώ η δυνατότητα παραγωγής του ζυθοβραστηρίου προσεγγίζει το όριο των 1,6 εκατομμυρίων εκατόλιτρων ετησίως. Εδώ παράγονται οι μπύρες Mythos, Mythos RADLER, Kaiser και Henninger. Τα αναψυκτικά Tuborg Soda, Tuborg Tonic , Tuborg Soda Lemon, Tuborg Lime-Green Tea Soda και Tuborg Orange-Cinnamon Soda παράγονται επίσης εδώ Η εύρυθμη λειτουργία της μονάδας διασφαλίζεται από την τήρηση αυστηρών παραγωγικών διαδικασιών και ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων. Συνολικά, η λειτουργία του εργοστασίου είναι πιστοποιημένη για τη τήρηση των προδιαγραφών που θέτουν τα συστήματα:

- ISO: Συστήματα διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2200 : 2005

-ISO: 9001: 2008

-ISO: 14001 : 2004

-OHSAS: 18001 : 2007

4 κέντρα διανομής

Με στόχο την πλέον αποτελεσματική πανελλαδική κάλυψη, την εύκολη πρόσβαση στα προϊόντα της εταιρείας και την άρτια εξυπηρέτηση των πελατών της, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία διατηρεί 4 κέντρα διανομής στη Ριτσώνα, τον Ασπρόπυργο, τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη.